© Copyright: René Hillesum Filatelie, Zwijndrecht, NL. All rights reserved. 1998-2021 René Hillesum Filatelie Sheraton & Peel #60 poststukken/postzegels, postal history/stamps, literatuur   De vanwege corona uitgestelde veiling 60 zal worden gehouden op zaterdag 8 mei 2021.   The due to corona postponed auction 60 will take place on Saturday, May 8, 2021 NOODUITGIFTE! Att! Cat. datum/date is 23/12 Blijf op de hoogte! / Stay informed: MAILINGLIST S C A N S  A D D E D  2 3 - 0 4